Rehabilitering og påbygg av tradisjonelt skipperhus i Son sentrum.

Fjellstadbakken 8

btb v8_weblogo_blaa

Rehabilitering og påbygg

I Fjellstadbakken 8 i Son har Brødrene Thomassen Bygg totalrehabilitert, samt satt opp tilbygg på et gammelt skipperhus i Son sentrum. Etter rehabiliteringen fremstår eiendommen som meget moderne, men den har allikevel beholdt sitt særpreg.

På denne boligen er absolutt alt spesialtilpasset for å bevare særpreget fra Empirestilen. Byggmester Jon O. Skotte har stått for byggetegninger og meget bra detaljtegninger.

Endringen medførte at fasaden ble endret, samt at det ble gitt dispensasjon for endring av bygningens målestokk og takform og takvinkel.

Rød enkeltkrum tegltakstein, alle blekk utført i sink, takrenner utført korrekt etter empirestil , koblede 2-rams vinduer.

Se flere bilder som ble tatt under bygging, bla i bildene for å se flere eller klikk på bilde for å se disse i større utgave.

Fjellstadbakken 8

Bilder fra, og under oppføring av bygget. Trykk på bildene under for å se større utgave