Historien

Brødrene Thomassen Bygg - Eta. 2001

Brødrene var i ung alder fast bestemt på å etablere sitt eget byggefirma. Høy kvalitet, yrkesstolthet og et tydelig følt ansvar ovenfor prosjekter og kunder har vært det viktigste for brødrene fra første jobben som var å bygge en terrasseplatting, og frem til i dag med store og krevende leilighets- og eneboligprosjekter. Disse verdiene skal følge Brødrene Thomassen Bygg så lenge firmaet består. Håkon og Fred Inge er i dag like engasjert og aktive i alle ledd av Brødrene Thomassen Byggs drift som i 2001. Brødrene Thomassen Bygg er en slags familiebedrift. Monica, Håkons kone er sentral i administrasjonen.

Gammelt kontor btb
Bilde fra det gamle kontoret til Brødrene Thomassen Bygg

Brødrene Thomassen begynte i det små, men fikk raskt mange og større oppdrag. Flere ansatte kom til. Håkon er daglig leder i bedriften og er sentral i den daglige driften. Han er eldstemann på huset og aktiv i alle større avgjørelser. Men Håkons interesse ligger mest i å være der det virkelig skjer – på byggeplassen i snekkerbukse som tilstedeværende leder. 25 års erfaring fra byggebransjen deles med Brødrene Thomassen Byggs ansatte og er avgjørende for å kunne gjennomføre komplekse prosjekter.  Som aktiv lærlingebedrift har Brødrene Thomassen Bygg også lært opp mange lærlinger gjennom årenes løp. Lærlingene får delta i mye variert arbeid som må til for å nå målet om å bli en dyktig tømrersvenn. 

Håkon har et sterkt engasjement for læreguttene og er tydelig på hva som er det viktigste for å bli en god kollega, arbeidstaker og en flink fagmann. Og sist, men ikke minst, utføre den tjenesten våre kunder betaler for på best mulig måte. Alle våre lærlinger har i dag bestått svenneprøven. 

Fred Inge har sin rolle som leder på kontoret. Hans ansvar er fortrinnsvis den første kontakten med nye kunder. Han har massevis av erfaring med å hjelpe kunder frem til kreative og gode løsninger for deres bolig. I starten av prosjektet er det ofte bare Fred Inge og kunden som vurderer muligheter før arkitektene blir koblet på og Fred Inge blir fungerende som et ledd mellom arkitekt og kunde. Dette viser seg mange ganger å være svært nyttig for å skape gode prosjekter både hva gjelder design, økonomi og funksjonalitet. Fred Inge holder kontakt med kunder, ansatte, kommunen, arkitekter, følger opp i reguleringsprosesser, samt i byggemøter osv.

"For å gjennomføre prosjektene kreves det flinke mennesker i administrasjon, byggeplassledelse og ikke minst hos utførende på plassen. Brødrene Thomassen Bygg har mange dyktige og erfarne fagfolk som er avgjørende for bedriften i det daglige. Utveksling av kompetanse er en viktig del for utviklingen av bedriften."

Monica har en sentral rolle i den daglige driften av firmaet. Hun har hovedansvaret for økonomi og administrasjon, samt at hun fungerer som overordnet prosjektkoordinator. Byggesøknader, finansiering, dokumentasjon og alt annet som tilhører et byggeprosjekt unntatt selve utførelsen på byggeplassen er noen av hennes oppgaver.

For å gjennomføre prosjektene kreves det flinke mennesker i administrasjon, byggeplassledelse og ikke minst utførende på plassen. Brødrene Thomassen Bygg har mange dyktige og erfarne fagfolk som er avgjørende for bedriften i det daglige. Utveksling av kompetanse er en viktig del for utviklingen av bedriften. 

I tillegg til Brødrene Thomassens daglige drift med å utføre arbeid for kunder, jobber de også med eiendomsutvikling i egen regi – og i samarbeid med investorer og tomte- og grunneiere. Gjennom Br. Thomassen Prosjekt AS utvikler de egne byggeprosjekter.